Visie

Onze visie is om God lief te hebben en hem te aanbidden, tevens om mensen met de reddende kracht van het evangelie van onze Heer Jezus Christus te bereiken. Wij richten ons met name op de Ethiopische en Eritrese gemeenschappen. Wij streven ernaar om onze kerk leden aan te moedigen om een nauwe relatie met Jezus op te bouwen als zij Gods wil zoeken voor hun leven.
De gemeente stelt zich tot doel de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus in woord en daad en tracht dit doel te bereiken door:
De Heer onze God gezamenlijk te vereren,
Het Evangelie te verspreiden,
Gelovigen op te bouwen,
Naast het beoefenen van de protestant- christelijke godsdienst in Nederland, onder ander ten behoeve van Ethiopiërs en Eritrëers, het verrichten van zendingswerk en maatschappelijke hulpverlening en voorts al hetgeen hiermede rechtstreeks of zijdelings in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin des woords.
Het bevorderen van christelijke normen in de maatschappij.